Deutsch

Jesteśmy w Kalety.Net

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach

Święto Drzewa

   W październiku 2007 roku nasza szkoła po raz pierwszy włączyła się do ogólnopolskiej i międzynarodowej akcji „Święto Drzewa”. Nasz udział w tym przedsięwzięciu nie jest przypadkiem. Problemy związane z ochroną środowiska naturalnego są bliskie uczniom. Na obchody składały się następujące działania:

  • konkursy o tematyce związanej z lasem
  • wystawa grzybów
  • sadzenie zielonych tui wzdłuż betonowego płotu na boisku szkolnym -każdy uczeń posadził swoje drzewko;
  • pogadanka na temat ochrony lasu i drzew – spotkanie uczniów z leśniczym, który zapoznał ich ze znaczeniem drzew w przyrodzie i życiu człowieka, uczył wrażliwości i poczucia odpowiedzialności  za otaczającą nas przyrodę;
  • inscenizacja związana tematycznie z ochroną drzew i lasu;
  • wręczenie nagród zwycięzcom konkursów przez przedstawicieli Urzędu Miasta Kalety.

   Przystępując do realizacji tego programu nawiązaliśmy współpracę z naszym Nadleśnictwem poprzez Pana Marka Góreckiego, dzięki czemu uczniowie naszej szkoły
mogli posadzić kilkaset nowych drzewek. Prelekcja prowadzona przez leśnika-przewodnika wzbudziła duże zainteresowanie.  Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach związanych z sadzeniem, z dużym zapałem i zaangażowaniem kopały dołki i sadziły drzewka.

Galeria zdjęć